dissabte, 8 d’octubre de 2011

Setmanes del 10 al 21 d'octubre: Càlcul de la densitat de diversos sòlids

Material que cal portar de casa:
  • Un objecte sòlid per persona, de diàmetre màxim inferior a 2cm (boles de vidre, de metall, una pedra petita, un tros de suro, etc.)
  • Calculadora.
Material que no cal portar:
  • Balança
  • Proveta graduada

Activitat: Mesura de la densitat

Amb els objectes que heu portat calcularem la seva massa, el seu volum i mitjançant la fórmula de la densitat:


Heu de fer servir el Sistema Internacional d'unitats: Kg/m3.

  1. Fes una taula a la teva llibreta. A la part superior posa: Pes, Volum, Densitat en gr/ml i Densitat en Kg/m3. A la part esquerra escriu els diferents materials que heu portat.
  2. Pesa el teu objecte i anota-ho a la taula.
  3. Posa una quantitat d'aigua a la proveta fins que arribi a una graduació exacta, deixant espai suficient per poder introduir l'objecte que estàs mesurant.
  4. Observa ara l'augment del nivell de l'aigua i apunta la diferencia a la taula.
  5. Calcula les densitats fent servir la fórmula anterior.
  6. Repeteix els passos 2 a 5 per a la resta d'objectes del teu grup.


Escriu el procés que has seguit per calcular la densitat i escriu la llista d'objectes ordenat de menor a major densitat.


Posa el material al teu mòbil:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada